شبکه ,کابل ,انواع ,انواع کابل ,هشتم انواع ,جلسه هشتم ,شبکه جلسه ,آموزش شبکه

آموزش شبکه جلسه هشتم

انواع کابل های شبکه udp – stp

انواع کابل های شبکه کابل های شبکه در واقع مسیرهای فیزیکی عبور داده و سیگنال هستند که از یک نقطه از شبکه به نقطه ای دیگر منتقل می شوند. در این بخش، به مهم ترین رسانه های شبکه می پردازیم و کابل های زوج سیم محافظ دار و بدون محافظ را بررسی خواهیم کرد.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : بیت بایت
برچسب ها : شبکه ,کابل ,انواع ,انواع کابل ,هشتم انواع ,جلسه هشتم ,شبکه جلسه ,آموزش شبکه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آموزش شبکه جلسه هشتم(انواع کابل های شبکه)